ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

0
465

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาสำนักงานอธิการบดี โดยขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม:https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user_en/job/view.php?id=6255

Leave a Reply