สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
Office of Higher Education, Science, Research and Innovation, Royal Thai Embassy in Brussels
Boulevard du Souverain 412
1150 Brussels, Belgium
Tel: 32 (02) 675 0797
Fax: 32 (02) 662 0858
E-mail: info@thaiscience.eu
http://www.facebook.com/OHESI.ThaiscienceBrussels