ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาสำนักงานอธิการบดี โดยขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม:https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user_en/job/view.php?id=6255

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป

สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป ประกาศ ที่ 2

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป

สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ กรุงบรัสเซลส์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามประกาศดังแนบ ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร

งานประชุมวิชาการนักเรียนไทยและกลุ่มนวัตกรรมไทยในยุโรปประจำปี 2565

สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.(บซ.)) และชมรมสหวิทยาการและผู้เชี่ยวชาญในยุโรป (Team of Interdisciplinary Practitioners in European Countries – TPIEC) ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยและกลุ่มนวัตกรรมไทยในยุโรปประจำปี 2565 หรือ The...

Fresh News