รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้าน ออวน.)

สำนักงานที่ปรึกษาฯ ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้าน ออวน.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑.ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้าน ออวน.) จำนวน ๑ ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๒,๘๐๐ ยูโร ๒.หน้าที่และความรับผิดชอบ (๑)การประสานงาน ติดต่อ และการขับรถยนต์เพื่อกิจกรรมของสำนักงาน...

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาสำนักงานอธิการบดี โดยขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม:https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user_en/job/view.php?id=6255

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป

สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป ประกาศ ที่ 2

Fresh News