โครงการ JFS จัดกิจกรรม Meet My Lab x JFS

0
237

17/08/2021

โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป หรือ โครงการ JFS จะจัดกิจกรรม Meet My Lab x JFS ในวันที่ 8-9 กันยายน 2564 เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนจากโครงการ JFS มานำเสนอเกี่ยวกับทีมวิจัยของตนเอง และยังเปิดพื้นที่ให้นักวิจัยได้พบปะทางออนไลน์เพื่อหาพันธมิตรในการร่วมเขียนข้อเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับทุนร่วมกัน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/meet-my-lab-x-jfs-call-speakers-applications

Leave a Reply