ประกาศทุนเล่าเรียนของมหาวิทยาลัย Riga Technology University ประเทศลัตเวีย

0
152
RTU

RTU

สืบเนื่องจากการเดินทางเยือนลัตเวียและมหาวิทยาลัย Riga Technology University (RTU) ของเอกอัครราชทูตฯ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย RTU ได้ประสานมายังสถานทูตแจ้งการประกาศให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นปริญญาโทของไทย (Full Scholarship) สำหรับปีการศึกษา 2022/2023 ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

1. Cybersecurity
2. Telecommunication
3. Real Estate Management
4. Chemical Technology
5. Business Finance
6. Digital Humanities

โดยผู้ที่ประสงค์จะรับทุนต้องยื่นในสมัครและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2022 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3s3JEuk

ที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

Leave a Reply