งานประชุมวิชาการนักเรียนไทยและกลุ่มนวัตกรรมไทยในยุโรปประจำปี 2565

0
267

สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.(บซ.)) และชมรมสหวิทยาการและผู้เชี่ยวชาญในยุโรป (Team of Interdisciplinary Practitioners in European Countries – TPIEC) ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยและกลุ่มนวัตกรรมไทยในยุโรปประจำปี 2565 หรือ The academic and Innovation Conference for Thai European Communities – TICTEC2022 ในหัวข้อ “แนวทางส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของนวัตกรรมหลักของไทย (How can Thailand enhance the competitiveness in key innovation?)” ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2565 ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.tpiec.eu/tictec2022

Leave a Reply