รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป

0
383

สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ กรุงบรัสเซลส์
ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามประกาศดังแนบ

ประกาศรับสมัคร
ใบสมัคร

Leave a Reply