โครงการ United Nations Youth Champions for Disarmament Training Programme ครั้งที่ 2

0
19

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ว่าสำนักงานกิจการการลดอาวุธแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Disarmament Affairs: UNODA) ได้จัดโครงการ United Nations Youth Champions for Disarmament Training Programme ครั้งที่ 2 ซึ่งรัฐบาลเยอรมนีได้ให้การสนับสนุนทางการเงิน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้มีอายุระหว่าง 18-24 ปี จากภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 15 คน เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีกำหนดการเริ่มโครงการฯ ในช่วงตันปี พ.ศ. 2567 โดยจะมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค (Regional workshop) ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2567 และการทัศนศึกษาที่นครนิวยอร์กในเดือนตุลาคม 2567 ตลอดจนกิจกรรมติดตามผลที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคม 2567 โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องส่งใบสมัครผ่านทางออนไลน์ที่ https://bit.ly/49OeXNG ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 และสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://youth4disarmament.org

Leave a Reply