รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป

0
2524

สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ กรุงบรัสเซลส์
ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามประกาศดังแนบ

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง

ใบสมัคร

Leave a Reply