ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป

0
46

สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ กรุงบรัสเซลส์
ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป

โดยมีรายละเอียดตามประกาศดังแนบ
ประกาศผลการคัดเลือก

Leave a Reply