ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป

0
62

สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ กรุงบรัสเซลส์
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามประกาศดังแนบ

ประกาศผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์

Leave a Reply